4 Aug 2008

Algebra Suicide


Algebra Suicide – Little Dead Bodies

1 comment:

Andreu said...

Com a matemàtic m'havia cridat l'atenció aquest grup. Àlgebra i suïcidi sempre m'han semblat termes molt associables. No sé com és que ens tens enllaçats, però moltes gràcies!